معرفی جلد دوم کتاب نظریه های علمی

عنوان کتاب: نظریه های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

به کوشش: دکتر سیروس احمدی نوحدانی و دکتر مصطفی قادری حاجت

مدیریت تولید: قطب علمی جغرافیای سیاسی

ناشر: انتشارات پاپلی، مشهد، بهمن 1395

جلد دوم کتاب «نظریه‌های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک» به کوشش دکتر سیروس احمدی نوحدانی عضو هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مصطفی قادری حاجت , با مدیریت قطب علمی جغرافیای سیاسی و به همت انتشارات پاپلی به زیور طبع آراسته شد.

در رشته جغرافیای سیاسی همانند دیگر رشته‌های دانشگاهی کشور، نظریه‌ها و مفاهیم جدیدی توسط اساتید و دانشجویان در قالب رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد, کار و ارائه می‌شود؛ اما بیشتر این نظریه‌ها، الگوها و مفاهیم در چارچوب چند مقاله یا کتاب و در زبان فارسی محدود مانده و کمتر کسی ، چه در داخل و چه در خارج از کشور به این نظریات و الگوهای جدید دسترسی دارند، لذا قطب علمی جغرافیای سیاسی برآن شد تا نظریه‌ها، الگوها و روش‌های تحلیل جدیدی که در قالب رساله‌های دکترا و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه‌های کشور انجام شده را گردآوری کرده و با فرمت جدید به علاقمندان ارائه نماید و نیز زمینه ترجمه این نظریه‌ها و مفاهیم به زبان‌های خارجی را فراهم آورد.

جلد دوم کتاب «نظریه‌های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک» در یازده فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: مدل بهینه حل منازعات سرزمینی؛

فصل دوم: الگوی رقابت ژئوپلیتیکی در سازمان‌های منطقه‌ای، مطالعه موردی: سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)؛

فصل سوم: نظریه انقلاب و ژئوپلیتیک: تبیین ژئوپلیتیک ایران؛

فصل چهارم: تبیین مفهوم مرزهای نوین؛

فصل پنجم: الگویابی تحولات دوره گذار سیاسی پس از انقلاب‌ها، مطالعه موردی: ایران پس از انقلاب؛

فصل ششم: شاخص‌سازی مؤلفه‌های سیاست و فضا؛

فصل هفتم: الگوی فرافدرالی (با تأکید بر سیستم سیاسی اداری کردستان عراق پس از سرنگونی صدام)؛

فصل هشتم: تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور، مطالعه موردی ایران؛

فصل نهم: نقش فضای جغرافیایی در رقابت قدرت‌ها- مطالعه موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد؛

فصل دهم: فناوری و توسعه دمکراسی مستقیم؛

فصل یازدهم: نظریه پیامدهای انسداد تنگه‌های بین المللی.

و در آخر سخن، اميد است کتاب فوق گامي در جهت اعتلاي علم جغرافياي سياسي و ژئوپلیتیک در ايران بل جهان بردارد. قطب علمی جغرافیای سیاسی از آرا و نظرات سازنده همه کسانی که کتاب را مطالعه نمودند استقبال می نماید.