نشست "تبیین ابعاد سیاسی فضای شهر در ایران" با حضور آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا برگزار خواهد شد.

هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران شهر با موضوع "تبیین ابعاد سیاسی فضای شهر در ایران" و با حضور دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد، مدیر گروه و مدیر قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از سوی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این نشست، 16 اذرماه جاری از ساعت 16 تا 18 و در محل خانه گفتمان شهر و معماری واقع در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 خواهد بود.