ورود به سایت همایش

ورود به سایت همایش

تازه های قطب علمی جغرافیای سیاسی

تبیین مفهومی ژئوپلیتیک غذا

1395-10-04

سخنرانی با عنوان "تبیین مفهومی ژئوپلیتیک غذا"

بیشتر بدانید...

تبیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران

1395-09-10

نشست "تبیین ابعاد سیاسی فضای شهر در ایران" با حضور آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا برگزار خواهد شد.

بیشتر بدانید...

سخنرانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

1395-09-10

پژوهشگاه شاخص پژوه سخنرانی با عنوان "راهبردهای پیشرفت علمی آینده ایران" برگزار می نماید.

بیشتر بدانید...

تحول دامنه مطالعات جغرافیای سیاسی در پرتو تغییر مکاتب جغرافیایی…

1395-09-10

جغرافیای سیاسی از تلاش برای بررسی فعالیت کشورداری، مناقشات بین حکومتی و افزایش قدرت حکومت، هم اکنون به جایی رسیده است که برای درک توزیع...

بیشتر بدانید...

سخنرانی دکتر پیر رازو در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

1395-09-10

بررسی رقابت‌های جهانی آمریکا، روسیه و چین در خاورمیانه

بیشتر بدانید...

سخنرانی دکتر پیر رازو استاد دانشگاه پاریس 8

1395-08-25

بررسی "رقابت‌های جهانی آمریکا، روسیه و چین در خاورمیانه"

بیشتر بدانید...
آرشیو اخبار